המדריך לשיפוץ דירה
 
חוות דעת הנדסית לבית משפט

חוות דעת הנדסית לבית משפט

חוות דעת הנדסית לבית משפט

בכל מחלוקת שבין הלקוח לקבלן, רצוי ונחוץ להשתמש בחוות דעת הנדסית לבית משפט.
במה, למעשה, מדובר?
בבעל מקצוע, אשר מתמחה בחוות דעת הנדסיות, אך יותר מכך:
בקיא בתקנות ובתקנים
מכיר את הסוגיות המשפטיות ופסיקות קודמות בתחום
וכמובן,
איש מקצוע בעל ידע הנדסי נרחב – מהנדס /הנדסאי / מפקח בניה.
תפקידו של כותב חוות הדעת ההנדסית –
פישור ופשרה בכל מחלוקת בין הקבלן ללקוח ולהיפך.
בתהליך כתיבת הדוח, נבחנים הפרטים בצורה מעמיקה, ולאחר הבחינה נכתב דוח מפורט המתאר את המחלוקת, הנתונים והעובדות ובצדן המלצות מקצועיות.
סוגיות מהותיות, העולות לעיתים מדוח כזה:
חובות כספיים.
לאור הממצאים -מי מבין הצדדים חייב כסף למי, או לחילופין, תיקון הפגמים (שווה ערך כסף)
יתרונו הגדול של מי שכותב את חוות הדעת ההנדסית, הוא בהיותו גוף אובייקטיבי, שמחויב בהגינות כלפי שני הצדדים.
המזמינים את כותב חוות הדעת ההנדסית הם שני הצדדים –הן הלקוח והן הקבלן, ומטרתו להציג בצורה אובייקטיבית את ה"אמת" המקצועית כפי שבעל המקצוע רואה אותה.

באילו מקרים נפוץ הצורך בחוות דעת הנדסית?
בעת רכישת דירה – כאשר יש מחלוקות בנוגע למה שהובטח, מה שסוכם ומה שבוצע בפועל.
לפני רכישת דירה יד שנייה ובמקרים של בדיקת ואיתור ליקויי בנייה.
בעת שיפוץ דירה
וכמובן, לקראת דיון בבית משפט, לגבי כל אחת מהסיטואציות שהוזכרו.

חוות דעת הנדסית לבית משפט יכולה להתייחס לבדיקת רטיבות והנגזרות בטיפול ברטיבות
לבדיקה ועמידות המבנה ברעידות אדמה. האם יש צורך בחיזוק מבנים ועוד.

חוות דעת הנדסית , רצוי שתיעשה על ידי גורם מוסמך שאמון על כך ומקצועי דיו, מחברת פיקוח בניה, על ידי גורם מנסה שצבר ניסיון בתחום ומכיר את הסוגיות המשפטיות.