המדריך לשיפוץ דירה
 
שיפוץ קל

פירוק

פירוק

לכאורה, מה יש פה לדעת. מפרקים, זורקים וזהו.

החלטנו להקדיש לנושא פרק נפרד משום שכאשר יש מה לפרק צריך לקחת בחשבון מס' נושאים:

•    בתוכנית השיפוץ חשוב שיסוכם במדויק מהם הקירות לפירוק, וכן סימון בתוכנית ההריסה שמכין האדריכל/המעצב.
•    על בסיס המדידה של הקירות בתוכנית יתומחר חלק זה בהסכם עם הקבלן המבצע/השיפוצניק.
•    תקצוב המכולה –הבאה, השכרה והחזרה. רצוי שיופיע בסעיפי החוזה.

שאלות נוספות, חשובות בעיקר אם אתם חדשים בדירה, וגם אם לא:
•    מיקום המכולה –האם בחצר משותפת? בחניה משותפת? בחוץ ליד הבניין? כמה זה רחוק ממקום השיפוץ?
•    כיצד מפנים את הפסולת–בשרוול? דרך המעלית המשותפת?
•    בנוסף, רצוי להגדיר את אורך הזמן בו יארך הפירוק, וזאת מסיבות שהוזכרו קודם לכן – ההפרעה לשכנים.
כבר מהשאלות רואים שיש מקום רב לסכסוכי שכנים מיותרים, שניתן לפתור או לפחות למזער, ולפתח נוסף שיש לסגור מבחינה תקציבית. זו הסיבה שברוב הצעות המחיר והחוזים נלקחת עלות לפרוק לפי מ"ר.
נושא לכאורה שולי, אך כדאי להשקיע בו מעט מחשבה ותשומת לב, ולחסוך בזבוז כסף ועוגמת נפש.